09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

کولر وست پوینت

کولر وست پوینت

کولر گازی وست پوینت Westpoint

مدل ها

 

کولرهای گازی سرد و گرم Westpoint وست پوینت
ردیف شرح کالا مدل سیستم حجم
۱ ایستاده WAM9613 سردو گرم ۳ فاز موتور اسکرال ۹۶۰۰۰
۲ ایستاده WAM6014 سرد ۳ فاز اسکرال ۶۰۰۰۰
۳ ایستاده WAM6014H سردو گرم ۳ فاز ۶۰۰۰۰
۴ ایستاده WAM48H سردو گرم ۳ فاز ۴۸۰۰۰
۵ ایستاده WAM48 سرد ۳ فاز اسکرال ۴۸۰۰۰
۶ ایستاده WAM3614/3 سرد ۳ فاز موتور اسکرال ۳۶۰۰۰
۷ ایستاده WAM3612H سرد و گرم تک فاز ۳۶۰۰۰
۸ اسپلیت WSM09114LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۹۰۰۰
۹ اسپلیت WSM12114LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۱۲۰۰۰
۱۰ اسپلیت WSM1813LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۱۸۰۰۰
۱۱ اسپلیت WSM2413LHE اینورتر سرد و گرم A+ ۲۴۰۰۰
۱۲ اسپلیت WSM09114HE سرد و گرم ۹۰۰۰
۱۳ اسپلیت WSM12114HE سرد و گرم ۱۲۰۰۰
۱۴ اسپلیت WSM1814HE سرد و گرم ۱۸۰۰۰
۱۵ اسپلیت WSM2412HE سرد و گرم ۲۴۰۰۰
۱۶ اسپلیت WSM3014HE سرد و گرم ۳۰۰۰۰
۱۷ اسپلیت WSM36213HE سرد و گرم تک فاز ۳۶۰۰۰
۱۸ اسپلیت WSM36213HE سرد و گرم ۳ فاز ۳۶۰۰۰
۱۹ اسپلیت WSM1214TEYA T3 سرد T3 تروپیکال ۱۲۰۰۰
۲۰ اسپلیت WSM1814TERK سرد پیستونی ۱۸۰۰۰
۲۱ اسپلیت WSM2413TERK سرد پیستونی ۲۴۰۰۰
۲۲ اسپلیت WSM2414TERK سرد پیستونی ۲۴۰۰۰
۲۳ اسپلیت WSM3014TERK سرد پیستونی ۳۰۰۰۰
۲۴ اسپلیت WSM3614TERK سرد پیستونی ۳۶۰۰۰
۲۵ پنجره ایی WWM1813TRK سرد موتور پیستونی ۱۸۰۰۰
۲۶ پنجره ایی WWM24TRK سرد موتور پیستونی ۲۴۰۰۰
۲۷ اتاقی WPZ1412LHRC کولر سرد و گرم اتاقی ۱۴۰۰۰