09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

میکروسوئیچ

میکروسوئیچ

میکروسوئیچ

 

میکروسوئیچ ATF5A

کد: ATF5A
منبع: ایتالیا

 


 

میکروسوئیچ SW08K

کد: SW08K
مارک: ESSA
منبع: ترکیه
ابعاد: ۹ میلیمتر

 


 

میکروسوئیچ SW07Y 

کد: SW07Y

مارک: ESSA
منبع: ترکیه
ولتاژ کار: AC230 V

 


 

میکروسوئیچ SW08Y

کد: SW08Y
مارک: FUGAS
منبع: ایتالیا
ولتاژ کار: AC230 V

 


 

میکروسوئیچ وایلانت

منبع: چین
ولتاژ کار: AC220 V

 


 

میکروسوئیچ SW04Y

کد: SW04Y
منبع: چین
ولتاژ کار: AC230 V