09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

مشعل گاز سوز شرکت گرم ایران

مشعل گاز سوز شرکت گرم ایران

GNG 90

دامنه ظرفیت حرارتی  (۴۰,۰۰۰ ~ ۱۱۰,۰۰۰) Kcal/h

نوع سوخت: گاز طبیعی

سیستم احتراق: تک مرحله ای

 

مشخصات فنی

سازنده

نام قطعه

۱۲۵w-220 v-1 ph-2800 rpm

Hanning

الکتروموتور

Slow opening , 1 Stage, 1/2″

Dungs-Krom-Honeywell

شیر برقی گاز

(۲٫۵~۵۰) mbar

Dungs-Krom

کنترل فشار گاز

(۰٫۴~۳)mbar

Dungs-Krom

کنترل فشار هوا

G 790

Shokouh

رله گازی

(۷٫۵~۱۵) kv

Shokouh

ترانس جرقه

دستی

کنترل دمپر هوا

میله یونیزاسیون

سنسور شعله گاز

forward / 14*6 – 12.7

ایرانی

فن هوا دهی