09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

مشعل ری

مشعل ری

مشخصات فنی و بهای مشعلهای گاز سوز محصول شرکت ری آلمان

 

قطر خط گاز

(In.)

حد اقل فشار گاز

m.Bar

نوع رله

الکترو موتور فن

K.w.

دمپر هوا

نحوه احتراق

برق مصرفی

حد اکثر قدرت گرمیش

مدل مشعل

V –Ф– HZ.

Kcal/hr

KW

۱/۲

۱۵

DLG974

۰٫۰۹

دستی

تک مرحله

۲۲۰-۱-۵۰

۴۹۰۲۰

۵۷

Campact 2000

۱/۲

۱۵

DLG974

۰٫۰۹

دستی

تک مرحله

۲۲۰-۱-۵۰

۸۶۰۰۰

۱۰۰

RAN25

۱

۱۵

DLG974

۰٫۲۴

دستی

تک مرحله

۲۲۰-۱-۵۰

۱۵۰۵۰۰

۱۷۵

JGN 80/1 ION

۱

۱۵

DLG974

۰٫۲۴

دستی

تک مرحله

۲۲۰-۱-۵۰

۲۰۶۴۰۰

۲۴۰

JGN 80/2 ION

۱

۱۵

DLG974

۰٫۵۵

اتوماتیک

دومرحله

۲۲۰-۱-۵۰

۳۰۱۰۰۰

۳۵۰

PGN 0  ION

۱

۱۵

TMG740

۰٫۵۵

اتوماتیک

شعله پیوسته

۳۸۰-۳-۵۰

۳۰۱۰۰۰

۳۵۰

PGN 0  ION

۱ ۱/۲

۲۵

TMG740

۱٫۵

اتوماتیک

شعله پیوسته

۳۸۰-۳-۵۰

۵۵۰۴۰۰

۶۴۰

PGN 1

۱ ۱/۲

۲۵

TMG740

۱٫۵

اتوماتیک

دو مرحله

۳۸۰-۳-۵۰

۵۵۰۴۰۰

۶۴۰

PGN 1

۲

۲۵

TMG740

۱٫۵

اتوماتیک

دومرحله

۳۸۰-۳-۵۰

۸۰۸۴۰۰

۹۴۰

PGN 1 sp

۲

۲۵

TMG740

۱٫۵

اتوماتیک

شعله پیوسته

۳۸۰-۳-۵۰

۸۰۸۴۰۰

۹۴۰

PGN 1 sp

۲

۲۵

TMG740

۳

اتوماتیک

شعله پیوسته

۳۸۰-۳-۵۰

۱۴۶۲۰۰۰

۱۷۰۰

PGN 2

۲

۲۵

TMG740

۳

اتوماتیک

دومرحله

۳۸۰-۳-۵۰

۱۴۶۲۰۰۰

۱۷۰۰

PGN 2

۲ ۱/۲

۳۵

TMG740

۴

اتوماتیک

شعله پیوسته

۳۸۰-۳-۵۰

۱۸۲۳۲۰۰

۲۱۲۰

PGN 2 sp