09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

فیلتر پلی فسفات

فیلتر پلی فسفات

بهترین رسوب گیر های شیمیایی فیلتر های پلی فسفات می باشند که با حل کردن رسوبات و کربنات های موجود در آب مانع تشکیل رسوب در مبدل های ثانویه می شوند. لازم به ذکر است ذاتا در پکیج های دو مبدل، رسوب به نسبت پکیج های تک مبدل بسیار کمتر می باشند. چراکه در پکیج های تک مبدل شعله به صورت مستقیم با آب تازه ورودی در ارتباط است.