09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

رادیاتور پنلی کرمی

رادیاتور پنلی کرمی

رادیاتور پنلی کرمی

رایج ترین مبدل حرارتی برای گرمایش اتاقها رادیاتور است که انتقال حرارت را از طریق جابجایی طبیعی انجام می دهد.

رادیاتورها در انواع گوناگون و برای کاربردهای مختلف در دسترس می باشند. رادیاتورهای معمولی قطع نظر از شکل ظاهری، در سه نوع چدنی، فولادی و آلومینیومی ساخته می شوند و متشکل ازپره هایی هستند که تعداد آنها با توجه به بار حرارتی اتاق تعیین می گردد. پره هایی هستند که تعداد آنها با توجه به بار حرارتی اتاق تعیین می گردد.

پره های مذکور بوسیله پیچ مغزی و یا با فشار به یکدیگر متصل شده توسط پایه هایی روی زمین قرار می گیرند. در اندازه یکسان، رادیاتورهای چدنی تقریبا دارای دو برابر وزن رادیاتورهای فولادی می باشند، راندمان حرارتی آنها کمتر ولی در عوض مقاومتشان در مقابل زنگ زدگی و خوردگی به مراتب بیش از رادیاتورهیا فولادی است.

رادیاتورهای آلومینیومی نسبت به دو نوع قبلی سبکتر، زیباتر و دارای راندمان حرارتی بیشتری می باشند. هر سه نوع مذکور از نظر پهنا و ارتفاع در اندازه های مختلفی عرضه می شوند.

رادیاتورهای معمولی چون اغلب بدون پوشش و در ارتفاع پائین نصب می شوند برای گرمایش با آب داغ یا بخار مناسبت نداشته تنها برای گرمایش با آب گرم بکار می روند تا در اثر تماس بدن با آنها سوزش شدید ایجاد نشود. آبگرم از بالای رادیاتور وارد و از پائین آن خارج می شوند، ضمنا در قسمت بالای هر رادیاتور یک شیر هواگیری تعبیه شده است.

بهترین محل رادیاتور زیر پنجره می باشد و در صورتیکه این امکان موجود نباشد باید حتی المقدور در کنار دیوارهای سردتر نصب شوند. رادیاتورها را گاهی برای زیبایی در داخل قاب قرار می دهند که این امر باعث کاهش راندمان حرارتی آنها می شود.