09146747227
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

ترانسفورماتور جرقه زن

ترانسفورماتور جرقه زن

ترانسفورماتور جرقه زن

 

ترانسفورماتور جرقه زن ATF5A

کد: ATF5A
منبع: ایتالیا

 


 

ترانسفورماتور جرقه زن ATF7E

کد: ATF7E
مارک: ERTA
منبع: ترکیه
ولتاژ کار: ۲۳۰ ولت

 


 

ترانسفورماتور جرقه زن ATF4A

کد: ATF4A
منبع: ایتالیا

 


 

ترانسفورماتور جرقه زن ATF9A

کد: ATF9A
منبع: استرالیا

 


 

ترانسفورماتور جرقه زن ATF10A

کد: ATF10A
مارک: ZIG
منبع: استرالیا
ولتاژ کار: AC220 V
مدل های سازگار: VIESMANN Pa

 


 

ترانسفورماتور جرقه زن ATF8A

کد: ATF8A
منبع: استرالیا