09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

کولر وست پوینت

کولر وست پوینت

کولر گازی وست پوینت Westpoint

مدل ها

 

کولرهای گازی سرد و گرم Westpoint وست پوینت
ردیفشرح کالامدلسیستمحجم
۱ایستادهWAM9613سردو گرم ۳ فاز موتور اسکرال۹۶۰۰۰
۲ایستادهWAM6014سرد ۳ فاز اسکرال۶۰۰۰۰
۳ایستادهWAM6014Hسردو گرم ۳ فاز۶۰۰۰۰
۴ایستادهWAM48Hسردو گرم ۳ فاز۴۸۰۰۰
۵ایستادهWAM48سرد ۳ فاز اسکرال۴۸۰۰۰
۶ایستادهWAM3614/3سرد ۳ فاز موتور اسکرال۳۶۰۰۰
۷ایستادهWAM3612Hسرد و گرم تک فاز۳۶۰۰۰
۸اسپلیتWSM09114LHEاینورتر سرد و گرم A+۹۰۰۰
۹اسپلیتWSM12114LHEاینورتر سرد و گرم A+۱۲۰۰۰
۱۰اسپلیتWSM1813LHEاینورتر سرد و گرم A+۱۸۰۰۰
۱۱اسپلیتWSM2413LHEاینورتر سرد و گرم A+۲۴۰۰۰
۱۲اسپلیتWSM09114HEسرد و گرم۹۰۰۰
۱۳اسپلیتWSM12114HEسرد و گرم۱۲۰۰۰
۱۴اسپلیتWSM1814HEسرد و گرم۱۸۰۰۰
۱۵اسپلیتWSM2412HEسرد و گرم۲۴۰۰۰
۱۶اسپلیتWSM3014HEسرد و گرم۳۰۰۰۰
۱۷اسپلیتWSM36213HEسرد و گرم تک فاز۳۶۰۰۰
۱۸اسپلیتWSM36213HEسرد و گرم ۳ فاز۳۶۰۰۰
۱۹اسپلیتWSM1214TEYA T3سرد T3 تروپیکال۱۲۰۰۰
۲۰اسپلیتWSM1814TERKسرد پیستونی۱۸۰۰۰
۲۱اسپلیتWSM2413TERKسرد پیستونی۲۴۰۰۰
۲۲اسپلیتWSM2414TERKسرد پیستونی۲۴۰۰۰
۲۳اسپلیتWSM3014TERKسرد پیستونی۳۰۰۰۰
۲۴اسپلیتWSM3614TERKسرد پیستونی۳۶۰۰۰
۲۵پنجره اییWWM1813TRKسرد موتور پیستونی۱۸۰۰۰
۲۶پنجره اییWWM24TRKسرد موتور پیستونی۲۴۰۰۰
۲۷اتاقیWPZ1412LHRCکولر سرد و گرم اتاقی۱۴۰۰۰