09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

چیلر تراکمی آبی با دو کمپرسور رفت و برگشتی

چیلر تراکمی آبی با دو کمپرسور رفت و برگشتی

مدل ظرفیت اسمی برودت Ton تعداد کمپرسور حد اکثر طول (Cm) برق مصرفی
KW A V
CH2W50 ۵۰ ۲ ۲۹۰ ۲۳٫۵ ۴۱ ۳۸۰
CH2W60 ۶۰ ۲ ۲۹۰ ۲۸ ۴۸ ۳۸۰
CH2W70 ۷۰ ۲ ۳۰۵ ۳۶٫۵ ۶۵٫۵ ۳۸۰
CH2W80 ۸۰ ۲ ۳۵۵ ۴۳٫۵ ۷۰٫۵ ۳۸۰
CH2W100 ۱۰۰ ۲ ۳۵۵ ۴۹٫۵ ۹۲ ۳۸۰
CH2W120 ۱۲۰ ۲ ۴۰۰ ۵۱ ۸۹ ۳۸۰
CH2W140 ۱۴۰ ۲ ۴۰۰ ۶۲ ۱۰۸ ۳۸۰
CH2W160 ۱۶۰ ۲ ۴۱۰ ۷۴ ۱۲۸ ۳۸۰