09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

چیلر آبی تراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی

چیلر آبی تراکمی با یک کمپرسور رفت و برگشتی

مدلظرفیت اسمی برودت Tonتعداد کمپرسورحد اکثر طول (Cm)برق مصرفی
KWAV
CH1W10۱۰۱۱۷۵۱۲۲۵٫۱۳۸۰
CH1W15۱۵۱۱۹۰۱۶٫۵۳۱٫۴۳۸۰
CH1W20۲۰۱۱۹۵۱۸٫۵۳۲٫۷۳۸۰
CH1W25۲۵۱۱۹۵۲۳٫۵۴۱۳۸۰
CH1W30۳۰۱۲۵۰۲۸۴۸۳۸۰
CH1W35۳۵۱۲۵۰۳۶٫۵۶۵٫۵۳۸۰
CH1W40۴۰۱۲۹۰۴۳٫۵۷۰٫۵۳۸۰
CH1W50۵۰۱۲۹۵۴۹٫۵۹۲۳۸۰
CH1W60۶۰۱۲۹۵۵۱۸۹۳۸۰
CH1W70۷۰۱۳۱۰۶۲۱۰۸۳۸۰
CH1W80۸۰۱۳۶۰۷۴۱۲۸۳۸۰