09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

چلیر با کمپرسور نیمه بسته ،رفت و برگشتی

چلیر با کمپرسور نیمه بسته ،رفت و برگشتی

هوا خنک و آب خنک

SLCH-20 to SLCH-160 دو کمپرسوره

 

قابل اطمینان
قابلیت ساخت مناسب برای مبرد های R22 , R134a , R407c
امکان تغییر ظرفیت تا ۳ مرحله
قابلیت کارکرد در شرایط محیطی مختلف
کنترل و نگهداری آسان

 

 

ModelAct

Cap

(Tons)

Comp.

Input

(Kw)

 Weight

 (Kg)

 Dimensions

LENGTH

WIDTHHEIGHT
SLCH-20-2W۱۸٫۸۱۷٫۸۱۲۵۰۲۴۰۰۱۱۵۰۱۴۱۰
SLCH-30-2W۲۵٫۲۲۱٫۲۱۶۶۰ ۳۲۵۰۱۱۵۰۱۴۲۰
SLCH-40-2W۳۱٫۶۲۶٫۳۱۶۲۰۳۰۵۰۱۱۵۰۱۴۸۰
SLCH-50-2W۳۹٫۶ ۳۱٫۹۱۹۰۰ ۳۵۵۰۱۱۵۰۱۵۰۰
SLCH-60-2W۴۶٫۹۳۸٫۷۲۰۵۰۳۵۵۰۱۱۵۰ ۱۵۰۰
SLCH-70-2W۵۶٫۷۴۹٫۲۲۰۵۰۳۵۵۰۱۱۵۰۱۵۳۰
SLCH-80-2W۶۸٫۱۵۸٫۴۲۳۵۰۳۵۵۰۱۲۰۰۱۶۴۰
SLCH-100-2W۸۲٫۶۶۶٫۲۲۵۰۰۳۶۰۰۱۲۵۰۱۷۱۰
SLCH-120-2W۹۸٫۴۸۲۲۶۵۰۳۶۰۰۱۲۵۰۱۷۶۰
SLCH-140-2W۱۱۱۸۵٫۷۳۰۵۰۳۹۵۰۱۳۶۰۱۹۶۰
 SLCH-160-2W۱۲۹۱۰۲٫۱۳۲۰۰۴۱۵۰۱۳۶۰۱۹۶۰
SLCH-20-2A۱۶٫۴۲۳٫۸۱۱۳۰۲۹۰۰۱۲۰۰۱۱۲۰
SLCH-30-2A۲۱٫۶۲۷٫۹۱۳۰۰۳۲۵۰۱۲۰۰۱۱۲۰
SLCH-40-2A۲۴٫۷۳۰٫۶۱۲۱۰۳۰۵۰۱۲۰۰۱۱۷۰
SLCH-50-2A۳۴٫۱۳۷٫۷۱۴۳۰۳۵۵۰۱۲۰۰۱۱۹۰
SLCH-60-2A۴۰٫۲۴۵٫۴۱۵۲۰۳۵۵۰۱۲۰۰۱۱۹۰
SLCH-70-2A۴۸٫۸۵۸٫۱۱۶۲۰۳۵۵۰۱۲۶۰۱۲۵۰
SLCH-80-2A۵۸٫۳۶۹٫۰۱۷۱۰۳۵۵۰۱۲۶۰۱۳۰۰
SLCH-100-2A۷۳٫۲۷۸٫۴۱۸۱۰۳۶۰۰۱۳۱۰ ۱۳۹۰
SLCH-120-2A۸۴٫۲۹۶٫۸۱۹۰۰۳۶۰۰۱۳۱۰۱۴۵۰
SLCH-140-2A۹۴٫۱۹۹٫۰۲۲۷۰۳۹۵۰۱۳۳۰۱۵۸۰
SLCH-160-2A۱۱۱٫۴۱۱۸٫۷۲۴۱۰۴۱۵۰۱۳۳۰۱۵۸۰