09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

قیمت-رادیاتور-حوله-خشک-کن

قیمت-رادیاتور-حوله-خشک-کن

لیست قیمت انواع رادیاتورهای حوله خشک کن جوشی با ۱۲ سال گارانتی تعویض (۹۲/۰۳/۱۰)

 ردیف

نام محصول

سایز

قیمت (ریال)

۱

رادیاتور حوله ای ساده ۸ لوله

۵۰*۵۰

۸۵۰۰۰۰

۲

رادیاتور حوله ای ساده ۱۱ لوله

۵۰*۶۰

۹۰۰۰۰۰

۳

رادیاتور حوله ای ساده ۱۶ لوله

۵۰*۸۰

۱۰۵۰۰۰۰

۴

رادیاتور حوله ای ساده ۱۸ لوله

۵۰*۱۰۰

۱۱۷۰۰۰۰

۵

رادیاتور حوله ای ساده ۲۳ لوله

۵۰*۱۲۰

۱۴۰۰۰۰۰

۶

رادیاتور حوله ای قوص دار ۸ لوله

۵۰*۵۰

۹۰۰۰۰۰

۷

رادیاتور حوله ای قوص دار ۱۱ لوله

۵۰*۶۰

۹۵۰۰۰۰

۸

رادیاتور حوله ای قوص دار ۱۶ لوله

۵۰*۸۰

۱۱۰۰۰۰۰

۹

رادیاتور حوله ای قوص دار ۱۸ لوله

۵۰*۱۰۰

۱۲۲۰۰۰۰

۱۰

رادیاتور حوله ای قوص دار ۲۳ لوله

۵۰*۱۲۰

۱۴۵۰۰۰۰

لیست قیمت انواع رادیاتورهای حوله خشک کن با ۲ سال گارانتی تعویض (۹۲/۰۳/۱۰)

ردیف

نام محصول

سایز

قیمت (ریال)

۱

رادیاتور حوله ای ساده ۱۳ لوله

۶۰*۵۰

۷۵۰۰۰۰

۲

رادیاتور حوله ای ساده ۱۹ لوله

۵۰*۸۰

۸۵۰۰۰۰