09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

شیر ترموستاتیک رادیاتور gampper

شیر ترموستاتیک رادیاتور gampper

شیرهای ترموستاتیک رادیاتور به مجموعه یک سنسور حرارتی و یک شیر کنترل شونده با این سنسور اطلاق می‌شود که با نصب روی مسیر آب گرم ورودی به رادیاتور دبی آب عبوری از رادیاتور را متناسب با مقدار دمای سنجش شده در محل نصب رادیاتور کنترل می‌کند. سنسور حرارتی ترموستاتیک شامل یک قطعه آکاردئونی فلزی شکل است که از یک مایع خاص پر شده‌است. با افزایش دمای محل، مایع درون مخزن و در نتیجه قطعه آکاردئونی منبسط شده و با اعمال این تغییر مکان به یک شیر، مجرای عبور آب‌گرم و در نتیجه دبی آب‌گرم عبوری از رادیاتور و قدرت حرارتی آن کم می‌شود. به همین ترتیب و در اثر سرد شدن هوای محل، فشار مایع کمتر شده، ‌قطعه آکاردئونی جمع می شود و مجرای عبور آب بازتر می گردد، در نتیجه مقدار دبی آب گرم ورودی به رادیاتور بیشتر شده، قدرت حرارتی رادیاتور و درجه حرارت هوای محل افزایش می یابد. ملاحظه می‌شود که به این ترتیب با تنظیم فاصله ابتدایی شیر ترموستاتیک، می‌توان دمای محل نصب شیر ترموستاتیک را روی یک دمای مناسب تنظیم نمود.