09149738720
ساعات تماس : 9 صبح الی 8 عصر

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل دوال

رادیاتور آلومینیومی

 • برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.
 • همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)
 • به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.
 • انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

 

 

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل سولار

رادیاتور آلومینیومی سولار

 • برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.
 • همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)
 • به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.
 • انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

 

مدل

میزان گرما دهی هر پره در T=60° C

ابعاد هر پره Cm

بلوک بندی پره ها

Watt

Kcal/hr

ارتفاع

عرض

عمق

سولار – ۵۰۰

۱۸۴

۱۵۸

۵۸٫۸

۷٫۹

۹٫۷

 

۱۰-۷-۵

 

 

 

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترموکالور

p-40521

 • برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.
 • همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)
 • به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.
 • انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

مدل

میزان گرما دهی هر پره در T=60° C

ابعاد هر پره Cm

فاصله لوله های بالا و پائین mm

بلوک بندی پره ها

قطر لوله اصلی درونی in

وزن هر پره Kg

Watt

Kcal/hr

ارتفاع

عرض

عمق

ترموکالر – ۵۰۰

۱۴۶

۱۲۶

۵۸٫۰

۶٫۱

۹٫۰

۵۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۳۵

ترموکالر – ۲۰۰

۹۷

۸۲

۲۸٫۸

۶٫۰

۱۶۰

۲۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۰۸

 

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل درای

رادیاتور درای

برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.

همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)

به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.

انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

 

مدل

میزان گرما دهی هر پره در T=60° C

ابعاد هر پره Cm

فاصله لوله های بالا و پائین mm

بلوک بندی پره ها

قطر لوله اصلی درونی in

وزن هر پره Kg

Watt

Kcal/hr

ارتفاع

عرض

عمق

درای – ۶۰۰

۱۹۴

۱۶۷

۶۷٫۹

۷٫۹

۹٫۷

۶۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۷۰

درای – ۵۰۰

۱۶۸

۱۴۵

۵۷٫۹

۷٫۹

۹٫۷

۵۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۵۰

درای – ۳۵۰

۱۳۰

۱۱۲

۴۲٫۹

۷٫۹

۹٫۷

۳۵۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۲۰

 

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل فایر

رادیاتور فایر

برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.

همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)

به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.

انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

مدل

میزان گرما دهی هر پره در T=60° C∆

فاصله لوله های بالا و پائین mm

بلوک بندی پره ها

قطر لوله اصلی درونی in

وزن هر پره Kg

Watt

Kcal/hr

ارتفاع

عرض

عمق

فایر – ۶۰۰

۱۷۰

۱۴۶

۶۷٫۵

۸

۷٫۸

۶۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۵۵

فایر – ۵۰۰

۱۴۷

۱۲۶

۵۷٫۵

۸

۷٫۸

۵۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۳۵

فایر – ۳۵۰

۱۱۰

۹۵

۴۲٫۵

۸

۷٫۸

۳۵۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۱۰

 

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کالری

رادیاتور کالری

برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.

همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)

به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.

انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

 

مدل

میزان گرما دهی هر پره در T=60° C∆

ابعاد هر پره Cm

فاصله لوله های بالا و پائین mm

بلوک بندی پره ها

قطر لوله اصلی درونی in

وزن هر پره Kg

Watt

Kcal/hr

ارتفاع

عرض

عمق

کالری – ۶۰۰ 

۱۷۰

۱۴۶

۶۸٫۰

۸

۷٫۸

۶۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۵۵

کالری – ۵۰۰

۱۴۷

۱۲۶

۵۸٫۰

۸

۷٫۸

۵۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۳۵

کالری – ۳۵۰

۱۱۰

۹۵

۴۳٫۰

۸

۷٫۸

۳۵۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۱۰

رادیاتورهای آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال

رادیاتور کال

برای محاسبه تعداد پره های رادیاتورآلومینیومی شوفاژ مورد نیاز هریک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعیت مکانی آن با کارشناسان ما مشورت فرمائید.

همچنین قبل از انتخاب رادیاتور، فاصله لوله های بالا و پائین محل نصب رادیاتور را اندازه گیری فرمائید(۳۵ یا ۵۰ یا ۶۰ سانتیمتراست؟)

به استثناء رادیاتورهای اکسترود یا پروفیلی مانند انواع آلفام یا کریستال که پره های آنها ثابت و غیرقابل افزایش یا کاهش است در مورد دیگر انواع رادیاتورهای آلومینیومی دایکاست تعداد پره های بلوکها قابل تغییر در محل می باشد.

انواع رادیاتورهای آلومینیومی  شوفاژ بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشد.

 

مدل

میزان گرما دهی هر پره در T=60° C

ابعاد هر پره Cm

فاصله لوله های بالا و پائین mm

بلوک بندی پره ها

قطر لوله اصلی درونی in

وزن هر پره Kg

Watt

Kcal/hr

ارتفاع

عرض

عمق

کال – ۶۰۰

۱۹۴

۱۶۷

۶۷٫۹

۷٫۹

۹٫۷

۶۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۷۰

کال – ۵۰۰

۱۶۸

۱۴۵

۵۷٫۹

۷٫۹

۹٫۷

۵۰۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۵۰

کال – ۳۵۰

۱۳۰

۱۱۲

۴۲٫۹

۷٫۹

۹٫۷

۳۵۰

۱۰-۷-۵

“۱

۱٫۲۰